Günseli Toker

Günseli Toker
Tekrar kavuşuncaya kadar AŞKIM.

40x40 cm. İpek üzerine ipek boyası ile pentur.

Kelebekler

İpek üzerine ipek boyası ike pentur.

Yusufcuk

İpek üzerine ipek boyası ile pentur

Dan Gurneyi’in portresi

50x70cm. İpek boyası ile ipek üzerine pentür.

Language