Günseli Toker

Günseli Toker
Afrika fili

90x90 ipek üzerine boyasıyla pentür.

İsimsiz

30x50 cm. İpek üzerine ipek boyası ile pentür.

30x40 cm. İpek üzerine ipek boyası ile pentür.

Kehanet

30x40 cm. İpek üzerine ipek boyası ile pentür.

Başbaşa

65x75cm ipek üzerine ipek boyası

Kerkenezle dans

45x 180cm

Detay

Detay/ 45x180 cm ipek üzerine ipek boyası

Detay

Detay

Kerkenez ike dans /detay

Detay/ 45x180 cm ipek üzerine ipek boyası

Hayallerim

30x30 ipek üzerine ipek boyası

İsimsiz

30x30 ipek üzerine ipek boyası

İsimsiz

30x30 ipek üzerine ipek boyası

İsimsiz

30x30 ipek üzerine ipek boyası

Non title

30x30 ipek üzerine ipek boyası

Non title

30x30 cm ipek üzerine ipek boyası

Language